+90

En az 1 harf olmalı.

En az 1 sayı olmalı.

En az 4, en fazla 6 karakter olmalı.

Sembol içermemeli.

Kamil Koç Bumerang Yolcu Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesini Okudum, Kabul Ediyorum.

TARİH:

İMZA:

KÂMİL KOÇ BUMERANG ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1) KÂMİL KOÇ Ticari Bilgileri;

 

Ünvanı

[Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş] (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

MERSİS Numarası:

0-4940-0365-7700869

Adresi

Panayır Mah. İstanbul Cad. No:421A / 3 Osmangazi / BURSA

Telefon

0224 224 25 11

Faks

0224 224 98 98

Email

kamilkoc@kamilkoc.com.tr

2) Bumerang Yolcu Sadakat Programı Üye Bilgileri (Müşteri tarafından doldurulması ve ıslak imza atılması zorunludur.)

Sözleşme Kapsamı: Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. ile (aşağıda KÂMİL KOÇ olarak anılacaktır) yolcu (aşağıda ÜYE olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarla bir üyelik anlaşmasına girmektedirler. (Mevcut KÂMİL KOÇ Yol Kart Üyelik Sözleşmesi bundan böyle, aşağıda özellikleri belirtilen “BUMERANG PROGRAM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” ve / veya “Sözleşme” olarak anılacaktır.)

1. Tanımlar:

a. Bumerang Müşteri Sadakat Programı: Bu programda üyenin satın aldığı bilet bedeli üzerinden müşteri statülerine göre farklı oranlarda puan kazanabileceği ve ayrıca KÂMİL KOÇ ’un üyelere özel hazırlayacağı seyahate dair ve seyahat dışı faydaların tamamına verilen isimdir.

b. YolPuan: KÂMİL KOÇ’un Bumerang programı öncesinde, Yol Kart programı süresince verdiği ve kullandırdığı puanlara verilen isimdir. Sözleşmede eski puan olarak anılacaktır.

c. BumPuan: Bumerang programında müşterilerin kazanacağı indirime ait iskonto tutarıdır. Her bir BumPuan 1 TL iskonto değerindedir.

d. Bumerang Üyelik Tipi: Bumerang programında müşterinin haiz olduğu üyelik tipidir. Üyelik tipine göre puan, fayda, fırsat, indirim, avantaj v.b koşullar, puan kazanma ve harcama fonksiyon ve meblağları farklılık gösterebilir.

e. Para + BumPuan: Bumerang program üyelerinin KÂMİL KOÇ’tan satın alacakları biletlerin bir kısmını para bir kısmını BumPuan’ları ile ödeyebilecekleri ödeme modelidir.

f. BumPuan ödeme limiti: Bumerang üyelerinin BumPuan’larını kullanabilecekleri minimum puan tutarıdır.

g. Statü Puan: KÂMİL KOÇ’tan satın alınan biletlerden kazanılan puanları ifade eder.

h. Etkileşim Puanı: KÂMİL KOÇ’un talep ettiği işlemleri yerine getiren üyelere verilecek olan puanları ifade eder.

i. Üyelik Statüsü: Üyenin son 12 ay içinde toplayacağı statü puanlarına göre belirlenecek olan müşteri statüsünü ifade eder.

j. Üyelik Blokesi: Üyenin üyelik kullanım kurallarına uymaması veya normalin dışındaki bilet alım süreci nedeniyle üyeliğinin dondurulması anlamına gelir.

k. Aile Üyeliği: Bumerang program kapsamında maksimum 5 üyenin aynı hesabı havuzu puan biriktirebileceği ortak hesaba verilen isim.

l. Bumerang Hediye Kataloğu: KÂMİL KOÇ tarafından hazırlanan, farklı ürünlerin ve hizmetlerin barındığı kataloğa verilen isim.

2. ÜYELİK İLE İLGİLİ KOŞULLAR:

a. BUMERANG programı üyesi olmak isteyen kişilerin üyelik formunu doldurmaları, işbu sözleşmeyi imzalamaları ve KÂMİL KOÇ bilet satış noktasına teslim etmeleri gerekmektedir. ÜYE’den işbu programdan yararlanmak için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

b. İnternet veya mobil kanallardan kayıt olan üyeler ise www.kamilkoc.com.tr veya Kâmil Koç mobil uygulaması sitesi üzerinden kayıt formunu dolduracaklardır. “Kâmil Koç Bumerang Üyelik Sözleşmesini Okudum, Kabul Ediyorum.” kutucuğunu işaretlemekle ÜYE; sözleşme şartlarını kabul etmiş olacaktır. Sözleşmenin nüshası kayıt tarihten itibaren 5 yıl süre ile KÂMİL KOÇ tarafından elektronik ortamda muhafaza edilecektir.

3. BUMERANG PROGRAM ÜYELİĞİ:

a. BUMERANG Yolcu Sadakat Programı, bireylere özel bir programdır.

b. BUMERANG üyeliği kişiye özeldir, başkasına devredilemez.

c. ÜYE’ler, kendilerine verilen kişisel üye numarası ile seyahat biletlerini KÂMİL KOÇ terminallerine gelmeden telefonla, KÂMİL KOÇ'un firma web sitesi veya KÂMİL KOÇ mobil uygulama vasıtasıyla internet üzerinden ayırtabilirler ve/veya satın alabilirler.KÂMİL KOÇ yoğun günlerde KÂMİL KOÇ’un belirleyeceği usul ve esaslarda rezervasyon ve bilet satış işlemleri yapılacaktır.

4. PUANLAMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Ücreti ödenerek alınan yolcu bileti karşılığında BUMERANG ÜYELİK programı için hesaplama birimi gerçekleştirilen seyahat bazında verilen puandır ve KÂMİL KOÇ tarafından tespit edilir.

b. Bireysel üyeler Bumerang ile sadece kendileri adına bilet satın alabilirler. Başkaları adına bilet satın aldıkları durumda biletlerden puan kazanamazlar. Başkaları için alınan biletlerde puan kullanımı yapılamaz. KÂMİL KOÇ puan kazandırma ve kullandırma koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

c. Her ÜYE’nin, kazandığı BumPuanlarının kaydedildiği kişisel puan hesabı olacaktır. BumPuanlar herhangi bir şekilde diğer bir ÜYE’nin hesabına devredilemeyeceği gibi kişisel Bumerang hesabından birden fazla ÜYE yararlanamaz.

d. Birikmiş BumPuana karşılık gelen tutar iskontodur. Üyeye nakit olarak kullandırılamaz, iskonto olarak kullandırılacaktır.

e. Kazanılan tüm BumPuanlar kazanıldığı tarihten sonraki 365 günün denk geldiği takvim yılının sonunda harcanmazsa Kâmil Koç tarafından otomatik olarak silinecektir. Kâmil Koç'un, puanların art niyetli kullanımı olduğunu tespit etmesi veya bu kanıya varması halinde üyeye haber vermeksizin puan kullanım tarihini beklemeden BumPuanları silebilir. Bu durumda üyenin herhangi bir şikayet veya iade talebine binaen silinen puanların geri yüklenme mecburiyeti yoktur.

f. ÜYE, son 12 ay içinde toplayacağı statü puanlarına göre üyelik statüleri arasında geçiş yapabilir.

g. ÜYE, son 12 ay içinde 0-12 puan arası kazanmış ise üyelik tipi Bumerang olarak kalır, son 12 ay içinde 13 puan ile 50 puan arası kazanmış ise Silver olarak kalır, 51 puan ya da daha fazla puan kazanmış ise Gold üye olarak üyeliğine devam eder. ÜYE, üyelik tipini korumak için en son kazandığı puan tarihinden son 12 ay içinde Silver için 10, Gold üyeler en az 30 puan kazanmalıdır, aksi takdirde üyelik tipi bir alt kategoriye düşer.

h. KÂMİL KOÇ, üyelerin belirlenen sorgu sistemine takılmasına göre üyelikleri kısmen veya tamamen üyeye haber vermeksizin bloke etme hakkına sahiptir.

i. KÂMİL KOÇ, ÜYE’nin BumPuana hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkilidir.

j. Bu program sadece yurtiçi seyahatleri kapsamaktadır.

5. BUMPUAN KAZANMA:

a. BumPuan, statü puanları ve etkileşim puanları olarak iki farklı puan tipine ayrılır.

b. Statü puanları üyelerin üyelik tiplerine göre Bumerang, Silver, Gold olmak üzere kategoriler özelinde farklı oranlarda puan kazandırır.

5.b.i. Bumerang Katogori : Bumerang kategorisinde bulunan üyeler seyahat başına (KDV ve servis hizmet bedeli dahil toplam bilet fiyatı üzerinden) %5,

5.b.ii. Silver Katogori : Silver kategorisinde bulunan üyeler seyahat başına (KDV ve servis hizmet bedeli dahil toplam bilet fiyatı üzerinden) %7,

5.b.iii. Gold Katogori : Gold kategorisinde bulunan üyeler seyahat başına (KDV ve servis hizmet bedeli dahil toplam bilet fiyatı üzerinden) %10 puan kazanır.

c. ÜYE, online alınan biletler üzerinden puan kazanımı her kategoriye aynı olacak şekilde artı %3 puan kazanır.

d. ÜYE, dönüş biletini gidiş bileti alındıktan sonraki 15 gün içerisinde alırsa dönüş bileti fiyatı üzerinden artı %4 daha puan kazanır.

e. Bu oranlar KÂMİL KOÇ tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir.

f. Puan kazanımlarının gerçekleşmesi, ÜYE'nin seyahat gününde yolcu listesine düşmesinden sonra gerçekleşir.

g. Eğer ÜYE yolculuk yapmış olmasına rağmen puan kazanamamışsa, KÂMİL KOÇ müşteri hizmetlerine veya internet-mobil kanallar üzerinden gerekli bilgilerle beyanda bulunarak, yolculuk tarihinden itibaren azami 30 (otuz) gün içerisinde puan kazanım taleplerini iletebilir. Bu süre içerisinde KÂMİL KOÇ'a iletilmeyen talepler dikkate alınmaz.

h. Bir ÜYE aynı Bumerang üyeliğiyle tek bir satın alma işleminde en fazla 5 biletten BumPuan kazanabilir.

i. Etkileşim BumPuanları KÂMİL KOÇ’un belirleyeceği aksiyonlar üzerinden ÜYE'nin yapacağı işlem hareketlerine verilen puanlardır. Bu puanlar KÂMİL KOÇ insiyatifinde dağıtılır, aksi durumda daha fazlası talep edilemez.

j. KÂMİL KOÇ, kendi tespit ve gözlemleri doğrultusunda, genel, üyelik tipi veya üye bazlı puan kazanma ve harcama limitasyonlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

6. BUMPUAN KULLANMA:

a. ÜYE, BumPuanlarını tamamen puan veya para artı BumPuan şeklinde kullanarak bilet alabilir veya dışarıda KÂMİL KOÇ tarafından hazırlanan hediye kataloğunda yer alan ürün veya hizmetleri satın almak için kullanılabilir. Hediye kataloğunda YolPuan kullanılamaz, sadece BumPuan kullanılabilir.

b. ÜYE'nin, dışarıda KÂMİL KOÇ tarafından hazırlanan hediye kataloğunda yer alan ürün veya hizmetleri satın aldığında ayıplı mal/hizmet alımından KÂMİL KOÇ sorumlu tutulamaz. Bu durumda ÜYE, dışarıda puan kullandıkları gerçek ve/ veya tüzel kişilerle muhatap olmalıdır.

c. ÜYE, BumPuanlarını kullanmak için aktif hale getirmek adına 10 TL değerinde BumPuan kazanmalıdır. 10 TL değerinde BumPuan kazandıktan sonra ÜYE BumPuanlarını kullanmaya başlayabilir.

7. YOLPUAN KULLANMA:

a. ÜYE'nin eski programdan gelen YolPuanları bulunuyorsa Bumerang programına BumPara adında puanları taşınır. Eski puanların kullanımında puanın kazanıldığı dönemdeki Yolkart kullanım kuralları geçerlidir. Eski puanların kullanılabilmesi için eski puanların ve BumPuanların toplamı istenilen biletin bedelinin %100’nü karşılamalıdır. Bu durumda eski puanlar ve BumPuanlar toplanarak beraber kullanılabilir. Kullanılmayan bütün eski puanlar (YolPuanlar) Bumerang programı kullanıcıya açıldıktan 365 gün sonra silinir. Kamil Koç, müşteriye haber vermeksizin Yolpuanları silme hakkını saklı tutar.

8. İZİNLİ VERİ TABANI ve KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI

a. KÂMİL KOÇ gerekli gördüğünde ÜYE’nin kişisel bilgilerini yapılan işlemlerle veya işbirliği içinde olduğu gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan pazarlama ve benzeri amaçlarla ilgili olarak kaydedebilir, paylaşabilir, kullanabilir, depolayabilir, işleyebilir ve saklayabilir www.kamilkoc.com.tr internet sitesinde veya sair suretlerle işbu BUMERANG PROGRAM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nin akdedilmesi esnasında ÜYE’den talep edilen veya ÜYE tarafından KÂMİL KOÇ’a sağlanan bilgiler ve ÜYE tarafından yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, KÂMİL KOÇ ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından www.kamilkoc.com.tr internet sitesinin üyeleri ve işletmeler ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, ÜYE’nin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için de kullanılabilir.

b. 5651 sayılı Kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitede çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için, KÂMİL KOÇ gerektiğinde ÜYE’nin IP adresini, ÜYE’yi genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. KÂMİL KOÇ www.kamilkoc.com.tr internet sitesi dahilinde başka internet sitelerine de link verebilir. KÂMİL KOÇ bu link vasıtasıyla erişilen internet sitelerinin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

c. KÂMİL KOÇ işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere, ÜYE’ye ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar;

1) Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkartılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

2) KÂMİL KOÇ’un üyeleri ve işbirliği içinde bulunduğu işletmeler ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması,

3) Yetkili idari ve adli otoriteler tarafından usulüne göre bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, ÜYE ile ilgili bilgi talep edilmesi,

4) ÜYE’nin (ve diğer üyelerin) haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

d. KÂMİL KOÇ’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.kamilkoc.com.tr internet sitesine veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda KÂMİL KOÇ’un herhangi bir hukuki ve / veya cezai sorumluluğu olmayacaktır.

e. ÜYE'nin kişisel verilerinin işlenmesi, depolanması ve sair işlemlere konu edilmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 çerçevesinde başvurabileceği hukuki yollar ise şöyledir:

“(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ÜYE; işbu sözleşmeyi akdetmekle, kendisine KÂMİL KOÇ ve işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler tarafından telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, SMS, e-posta ve sair vasıtalarla her türlü içerikte ticari elektronik ileti gönderilmesini, kendisinin kampanyalar, reklamlar, promosyonlar, bağlantılı faaliyetler, işbirlikleri, yarışmalar, oyunlar, yenilikler, güncel hizmetler, değişiklikler ve diğer her türlü konuda ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

9. BUMERANG AİLE ÜYELİĞİ

a. BUMERANG aile üyelik programı kapsamında, en fazla 5 (beş) kişi aynı hesap üzerinden üye olabilir. AİLE ÜYELİĞİ programında lider olarak belirlenen kişinin eski puanları yeni BUMERANG programına aktarılır fakat daha sonradan dahil olan üyelerin eski puanları aktarılmaz.

b. BUMERANG AİLE ÜYELİĞİNE girebilmek için üyelerin kan bağının olması veya akraba olma zorunluluğu yoktur.

c. BUMERANG AİLE ÜYELİĞİNE üye olmuş herhangi bir üyenin çıkartılması halinde bu üyenin aile üyelik sistemine kazandırdığı puanlar aile liderine kalır. Aile üyesi olmayı kabul etmiş her üye bu kuralı peşinen kabul etmiş sayılır.

d. Aile lideri, aile üyelerini istediği gibi aile üyeliğine ekleme ve çıkartma hakkına sahiptir.

e. Üyenin BUMERANG AİLE üyesi olması ve üyeliğini sürdürebilmesi için üyelik başvurusunun KÂMİL KOÇ tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

f. BUMERANG AİLE ÜYELİĞİNDE, aile lideri değiştirilemez.

10. DİĞER:

a. KÂMİL KOÇ, işbu programda ve uygulama esaslarında ÜYE’ye bildirmeden tek taraflı olarak, kısmen veya tamamen değişiklik yapma veya yürürlükten kaldırma hakkına sahiptir. ÜYE işbu durumda KÂMİL KOÇ’tan herhangi bir talepte bulunamaz. KÂMİL KOÇ, program çerçevesinde vereceği ödüllerin devamlı suretle mevcut olacağı, her zaman aynı miktar BumPuana karşılık aynı puanın kazanılacağı ve ÜYE’nin mutlaka puanlarını talep ettiği güzergahta ve seferde kullanabileceği hususlarını garanti etmez. Bu program; KÂMİL KOÇ’ un kesin bir taahhüt ve yükümlülüğü olduğu anlamına gelmeyip, KÂMİL KOÇ’un sefer programına, iş ve faaliyet planına göre imkan olduğu takdirde uygulanacaktır.

b. KÂMİL KOÇ, üyelerin ve üçüncü şahısların BUMERANG programından kazandıkları ödüllere ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlar ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.

c. BUMERANG Üyesinin, işbu BUMERANG ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nde belirlenen hükümlere kısmen veya tamamen herhangi bir şekil ve surette aykırı davrandığının KÂMİL KOÇ tarafından tespiti halinde, KÂMİL KOÇ bu yüzden maruz kaldığı her türlü zararın ve ziyanın tazminini üyeden talep etme hakkına sahip olduğu gibi; isterse üyeliğine son verilebilir, ÜYE'nin, o zamana kadar topladığı puan veya ödüller geçersiz sayılabilir.

d. ÜYE isim, telefon, e-posta ve adresinde meydana gelebilecek değişiklikleri derhal KÂMİL KOÇ’a yazılı olarak bildirecektir. ÜYE, üye numarası ve şifresi ile de firma web sitesinde (www.kamilkoc.com.tr) veya mobil uygulama üzerinden kendi bilgilerini değiştirebilecek ve güncelleyebilecektir. ÜYE, işbu sözleşmenin akdedilmesi esnasında ve sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içerisinde, kayıt formunda ve sair belgelerde KÂMİL KOÇ’a ilettiği her türlü kişisel verilerinin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin KÂMİL KOÇ’a ilettiği kişisel verilerinin doğru ya da kendisine ait olmadığının tespit edilmesi halinde ÜYE; KÂMİL KOÇ’un bu nedenle doğmuş ve doğabilecek her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacağı gibi, böyle bir durumda KÂMİL KOÇ’un işbu sözleşmeyi derhal ve ÜYE’ye hangi ad altında olursa olsun tazminat ödemeksizin feshetme hakkı mevcuttur.

e. KÂMİL KOÇ ÜYE’nin her türlü başvuru formunda verdiği bilgileri, işbirliği içinde olduğu veya olacağı farklı sektörlerde hizmet sunan şirketler ile Gizlilik Politikası çerçevesinde paylaşabilecektir.

f. KÂMİL KOÇ; ÜYE'nin BumPuan, YolPuan ve Para + BumPuan kazanma ve harcama işlemleri de dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yapacağı tüm işlemlerde, ÜYE'den nüfus cüzdanını ya da sair kimlik belgesini ibraz etmesini talep etme hakkına sahiptir. ÜYE böyle bir talep halinde nüfus cüzdanı ya da sair kimlik belgesini ibraz etmediği takdirde, KÂMİL KOÇ'un işbu sözleşme kapsamında ÜYE lehine herhangi bir işlem yapma zorunluluğu doğmayacaktır.

g. KÂMİL KOÇ tarafından ödeme anında sunulan seyahat sigortası vebağışlar yapma opsiyonları, kazanılmış BumPuan veya YolPuan kullanılarak yapılamaz. Seyahat sigortası ve bağışlar sadece para ile yapılabilir.

11. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

a. KÂMİL KOÇ, ÜYE ile aralarındaki anlaşma ilişkisini her zaman için feshetme hakkını saklı tutar. Aşağıda sayılan hallerde üyelik otomatik olarak sona erecektir:

b. ÜYE’nin işbu Genel Kural ve Koşullara uymaması,

c. ÜYE’nin yanlış bilgi vermesi,

d. ÜYE’ninkazanılan puanları usulsüz bir şekilde kullandığına Kâmil Koç tarafından tek taraflı olarak karar verilmesi,

e. Programın herhangi bir sebeple yürürlükten kaldırılması,

f. KÂMİL KOÇ’un tek taraflı takdir ve kararına bağlı olarak tüm gerekçeleri,

g. KÂMİL KOÇ tarafından gerekli görülen tüm diğer sebeplerden dolayı üyeliğin bu ve benzeri şekillerde sona ermesi durumunda KÂMİL KOÇ’un ÜYE’ye karşı kazanılmış puan veya diğer herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. ÜYE, BUMERANG uygulamasının değiştirilmesi, iptal edilmesi, uygulamadan kaldırılması, ödül sisteminin niteliğinin veya puanlamanın değiştirilmesi ve diğer sebeplerden dolayı KÂMİL KOÇ’tan hiçbir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen beyan ve taahhüt etmiştir.

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hukuki çözümlenme yeri Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Kampanyalardan faydalanmak için;
ŞİFRE KURTARMA
Bumerang hesabınız ile ilişkili TC Kimlik numaranızı girerek, size yollayacağımız şifre ile giriş yapabilirsiniz.
CEP TELEFONU ONAY
Üyeliğinizi gerçekleştirebilmek için lütfen nolu cep telefonunuza gelen kodu giriniz.

!
REZERVASYON YAP
Seçtiğiniz tarihe rezervasyon kabul edilmemektedir. En erken 4 gün sonraya rezervasyon yapabilirsiniz.