İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikamız

 1. Kurum genelinde “Kâmil Koç’ta çalışan her kişi kurum zincirinin önemli bir halkasıdır” bilincini yerleştirmek.
 2. Çalışanına yaptığı işin önemine uygun, rahat ve güvenli çalışma ortamı sağlamak, çalışana kendisini ilgilendiren konularda zamanında ve yeterli bilgi vermek.
 3. Çalışanların düşünce ve önerilerini yönetime bildirmesini kolaylaştırıcı önlemler almak.
 4. Çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamları yaratmak.
 5. Şirketin büyümesinin yaratacağı değişikliklere uyum sağlayacak esneklikte bir kadro oluşturmak.
 6. Kâmil Koç’un sektöründe her zaman en iyilerin yetiştiği, çalıştığı ve çalışmayı tercih ettiği kurum olmasını sağlamak.
 7. Kâmil Koç bünyesindeki yetenekleri etkin şekilde değerlendirmek ve eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, takım çalışması yapabilen, kurum değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kuruma kazandırmak ve elde tutmak.
 8. Yeni eleman ihtiyaçlarını mümkün olduğunca mevcut insan kaynağından gidermek.
 9. Yüksek performanslı işgücünü çekmek, geliştirmek, motive etmek ve elde tutmak için gerekli olan aktiviteleri gerçekleştirmek.
 10. Yeni personel alımında en uygun adayı hem güncel hem de gelecek günlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak seçmek, adaylara fırsat eşitliği sağlamak.
 11. Kâmil Koç çalışanlarının birbirlerine güvendikleri, saygı duydukları, demokratik ve katılımcı bir çalışma ortamı yaratmak.
 12. Kendini yolcu taşımacılığı hizmetine adamış, özverili, Kâmil Koç’lu olmaktan gurur duyan ve sinerji yaratan ekipler oluşturmak.
 13. Kişi ve ekip performansını kurum performansına yansıtacak, bilgiyi doğru yöneten, süreçlerini sürekli geliştiren insan kaynakları sistemlerini oluşturmak, stratejilerini ve politikalarını geliştirmek ve uygulamak.
 14. İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve yerleşmesini sağlamak.
 15. Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler geliştirmek.
 16. Başarılı performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde teşvik etmek ve ödüllendirmek.

Eğitim

Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. "daha güçlü bir birey, daha güçlü bir toplum" için eğitimin değiştirme ve geliştirme gücüne olan inancıyla yolcusunu önceleyen bir tutumla hizmet veren, çalışanlarını bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu eğitimlerde çalışanlarımızın hem kurum kültür ve birliğine uygun bilgi beceri, tutum ve davranışa sahip olması hem de bir ekip ruhu içerisinde müşterilerimiz ile etkin ve doğru iletişim kurmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, “İnsan hayatı bir bütündür” ilkesiyle çalışanlarımızın eğitimlerde aldıkları bilgi, beceri, tutum ve davranışların sosyal hayatta da kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

Eğitimlerimiz yetişkin psikolojisine, özelliklerine ve beklentilerine göre hazırlanmakta ve programlanmaktadır. Eğitimlerde eğitim salonlarının fiziksel uygunluğu da göz önünde bulundurulmakta; oyun, rol oynama ve iş hayatından örnek olay çözümlemeleri ve soru-cevap tekniğiyle de eğitimlerin etkinliği artırılmaya çalışılmaktadır.

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, gözlem, performans değerlendirme sonuçları ve iş tanımları yanı sıra; çalışanlarımızın almak istedikleri eğitimleri kendilerinin belirlemesine de imkân tanınmaktadır. Eğitim ihtiyaçları kurum içinde ya da dış kaynak ile karşılanabilmektedir.

Dünyaca kabul görmüş terminoloji ve bilgileri kendi potamızda eriterek tümüyle bünyemize – sektörümüze yönelik pratik ve uygulamaya dönük bir eğitim sistemi benimsenmektedir. Bu sistemle yılların deneyimiyle belirlenen ve güncellenen yolcu beklentileri göz önünde bulundurularak, şirketimizin personeliyle birlikte, çalışma ilke ve kurallarını tespit edip uygulanabilmesi amaçlanmaktadır.

Şimdi Size Her Yer Kamil Koç!

Şimdi Size

Her Yer Kamil Koç!

Siz de Kamil Koç'un yenilenen mobil uygulamalarını indirin, biletinizi dilediğiniz yerden kolayca alın.

MOBİL UYGULAMALAR
TELEFONA GÖNDERİN
+90
MOBİL UYGULAMALAR
Google Play AppStore
Filomuz